Mentoraat

Zowel voor de eerstejaars studenten als voor schakelstudenten kent onze faculteit het mentoraat. Het mentoraat is een vorm van begeleiding door studentmentoren. 

Mentoraat voor eerstejaars studenten

Bij aanvang van het eerste jaar worden de mentorgroepen samengesteld. De groepsgrootte is ongeveer 10 studenten, de mentorgroep ook de groep waarin studenten in het eerste jaar aan projecten werken.

In een aantal bijeenkomsten ontvangen de eerstejaarsstudenten informatie en tips over het onderwijs op onze faculteit en het studentenleven, kunnen ze ervaringen uitwisselen met medestudenten en maken ze kennis met studievaardigheden.

Mentoraat voor schakelstudenten

Het mentoraat voor schakelstudenten bestaat sinds 2002. Aan het begin van het studiejaar ontmoeten schakelstudenten de twee schakelmentoren. De schakelmentoren hebben zelf een schakelprogramma doorlopen en begeleiden de studenten gedurende het eerste jaar van het schakelprogramma. Tijdens mentorbijeenkomsten ontvangen studenten tips en worden ervaringen gedeeld, ook kunnen studenten altijd met vragen bij de mentoren terecht.

Mentor worden?

Lijkt het je leuk om eerstejaars studenten te begeleiden? Meld je dan aan om mentor te worden! In kwartaal 4 worden er nieuwe mentoren aangesteld voor het volgende studiejaar. Tegen die tijd komt een aanmeldformulier online te staan.