Civil Engineering Consultancy Project

Binnen de masteropleidingen van de faculteit Civiele Techniek kunnen studenten kiezen voor het Civil Engineering Consultancy Project  (voorheen het “Multidisciplinair Project.”) Tijdens dit project krijgen studenten de mogelijkheid een eigen project in groepen van vier tot zes studenten uit te voeren met opgedane kennis uit de masteropleiding. Veel van de projectgroepen kiezen voor het buitenland, wat direct een extra dimensie geeft aan het project. Vanwege de huidige Corona maatregelen wordt geadviseerd om niet naar een project in het buitenland te gaan, tenzij het als desk study kan worden uitgevoerd. Projecten binnen Nederland zijn ook mogelijk met veldwerk, mits je de Corona richtlijnen van de Nederlandse overheid volgt.

Op Brightspace (vakcode CIE4061-09) vind je meer informatie over het Civil Engineering Consultancy Project, zoals de handleiding, diverse formulieren, etc. Ook vind je daar samenvattingen van reeds uitgevoerde projecten. Als je vragen of opmerkingen hebt, kun je een mailtje sturen naar studentoffice-esa-ceg@tudelft.nl of contact opnemen met het SIO CITG.