Stage in binnen- en buitenland

Welkom op de website van het stagebureau Civiele Techniek van TU Delft! U kunt hier informatie krijgen over stages en over het aanbieden van stageplaatsen.

Voor studenten is er algemene informatie beschikbaar over het stagelopen en over stages in het verleden. Bij het stagebureau Civiele Techniek kun je terecht voor inschrijving, informatie over bedrijven, instellingen en stagemogelijkheden in binnen- en buitenland, voor alle overige praktische informatie en voor de afhandeling van de bij de stage behorende formaliteiten. Alle gedetailleerde informatie, stagehandleiding, documenten, stageaanbod etc. zijn gepubliceerd op Brightspace vakcode CIE4040-09.

Bedrijven of instellingen die meer willen weten over het vak stage binnen de MSc-opleidingen Civiele Techniek en Transport, Infrastructuur & Logistiek aan de TU Delft of over het aanbieden van stageplaatsen kunnen meer info vinden door op onderstaande link te klikken. Hartelijk dank voor uw belangstelling!

Applied Earth Sciences

  • Vakcode: AES0404-10, Dr. M.W.N. Buxton of Dr. D.V. Voskov 
  • Vakcode: AES0410, Dr.ir. A.A.M. Dieudonné

CME

  • Vakcode CME2100-11, Dr.ir. Marian Bosch-Rekveldt.