Bedrijven

Civiele Techniek

De opleiding Civiele Techniek aan de TU Delft is één van de meest gerespecteerde opleidingen op haar gebied binnen Europa. Na een brede basisopleiding (BSc-opleiding) kan de student kiezen voor een richting waarin hij/zij zich wil specialiseren. Daarbij kan o.a. gekozen worden voor de MSc Civiele techniek die bestaat uit de volgende tracks:

 • Environmental Engineering
 • Building Engineering
 • Geo-Engineering
 • Geoscience and Remote Sensing
 • Hydraulic Engineering
 • Structural Engineering
 • Transport & Planning
 • Water Management

In de MSc-opleidingen CT en TIL(4e of 5e studiejaar) heeft de student de keuzemogelijkheid om stage bij een (overheids-)instelling of bedrijf in Nederland of in het buitenland te lopen.

Inhoud stage

De stage heeft als doel de student kennis te laten maken met de technische, sociale, economische en organisatorische aspecten van de civieltechnische beroepspraktijk. Inhoudelijk kan de stage uiteenlopen van het uitvoeren van een specifieke (onderzoeks)opdracht, het maken van een (deel)ontwerp tot het uitwerken van verschillende alternatieve mogelijkheden in de praktijk. Of een combinatie daarvan. De stagiair staat tijdens de stageperiode onder toezicht van een stagebegeleider vanuit het stage verlenende bedrijf en daarnaast kijkt de universiteitsbegeleider van een afstand mee. De minimale duur van de stage is 7 weken fulltime (280 uur) of natuurlijk een parttime equivalent. 

Wat doet het stagebureau Civiele Techniek?

Het stagebureau Civiele Techniek van TU Delft is contactpunt en administratief punt voor zowel studenten als bedrijven en instellingen die stageplaatsen aanbieden. Het stagebureau levert informatie aan de student over mogelijke stageplaatsen en is aanspreekpunt voor het stagebedrijf. 

Voor studenten is dit vaak de eerste aanraking met de praktijk. Ter stimulering van de assertiviteit van de student wordt er verwacht dat hij/zij zelf een stageplek organiseren. Het stagebureau helpt de student op weg door mogelijke vacatures te plaatsen. Het is aan de student om contact te leggen en een voor hem/haar geschikt stageonderwerp te vinden.

Waarom stagiairs aantrekken?

De lijst met redenen om deze vraag te beantwoorden is erg lang. Daarom volgen hier de belangrijkste redenen:

 • Studenten zijn up-to-date met theoretische kennis en zijn zeer gemotiveerd om het geleerde in praktijk te brengen;
 • Studenten hebben een frisse en analytische kijk op de te verrichten werkzaamheden;
 • Studenten zijn getraind om projectmatig en multidisciplinair te werken;
 • Het is een mogelijkheid om hoogopgeleide studenten tijdelijk in dienst te nemen die problemen aan kunnen pakken die te veel tijd van het bedrijf kosten;
 • Het is een uitstekende manier om getalenteerd, jong personeel aan het bedrijf te binden;
 • Door een stagiair aan te nemen van de Faculteit Civiele Techniek heeft u toegang tot gerenommeerde professoren en onderzoeksgroepen.

De beste manier om stageplaatsen onder de aandacht van de studenten te brengen is door een concrete stageplaats aan te bieden. Deze verspreiden wij met alle plezier via onze kanalen. Tevens kan het ook lonen om contact te zoeken met het relevante dispuut (studievereniging van een master opleiding). De disputen zijn op deze website te vinden.

Bent u geïnteresseerd, heeft u een stageplaats beschikbaar of wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met het stagebureau, het liefst per mail: internship-CEG@tudelft.nl. Wij proberen zo spoedig mogelijk te reageren.

 

Veelgestelde vragen