Facultaire Studentenraad

UITSLAG VERKIEZINGEN FSR

Bij de uitslagbepaling op 4 juni 2021 van de verkiezingen voor de Facultaire Studentenraad, gehouden op 2 en 3 juni 2021, heeft de Facultaire Verkiezingscommissie de navolgende kandidaten gekozen verklaard:

Kamer Civiele Techniek

1. Amy Zijlmans
2. Siebe van der Burg
3. Khaled Akraa
4. Vincent Kindermann
5. Niet ingevuld

Kamer AES

1. Alonso Ocampo Mendoza
2. Yashasvi Aggarwal
3. Saraf Nawar

Eventuele bezwaarschriften tegen de vaststelling van de uitslag van deze verkiezingen kunnen tot en met 11 juni 2021 schriftelijk worden ingediend bij de verkiezingscommissie  s.c.p.vanboxmeer@tudelft.nl

Indien er op of voor 11 juni 2021 geen bezwaarschriften zijn ingediend, zal de uitslag op 12 juni 2021 onaantastbaar zijn. De kandidaten ontvangen hierna van de verkiezingscommissie een brief met de mededeling of zij wel of niet zijn gekozen. Gekozen studenten hebben vervolgens Ć©Ć©n maand de tijd om hun verkiezing te aanvaarden.

 

FSR 2020 - 2021

 • Voorzitter: Katarina Kovacevic
 • Secretaris: Irene van der Veer
 • Commissaris Bachelor: Lonneke Bierens
 • Commissaris Master en ICT: Berend van Voorst tot Voorst
 • Commissaris Faciliteiten en Promo: Alonso Ocampo
 • Commissaris Dispuuten en Promo: Pallavi Palla
 • Commissaris Extern en ICT: Bertie Rietema

FSR staat voor Facultaire Studentenraad en is hƩt inspraakorgaan van de faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen. De FSR wordt ieder opnieuw gekozen en bestaat uit vijf studenten Civiele Techniek en drie studenten Technische Aardwetenschappen. De FSR is er voor alle bachelor- & masterstudenten op de faculteit en vertegenwoordigt hen tegenover het bestuur van de faculteit.

Het geeft advies aan en heeft inspraak op de gang van zaken van verschillende organisaties en diensten van de faculteit en werken nauw met ze samen waar nodig. Voorbeelden hiervan zijn Onderwijs- & Studentenzaken (O&S), Facilitair Management en Vastgoed (FMVG) en ICT.

Met deze activiteiten heeft de FSR uiteindelijk met name op de beleidsvorming van de faculteit invloed en probeert hierin altijd de studentenbelangen zo goed mogelijk mee te nemen.

Als FSR kom je in ieder geval Ć©Ć©n keer per week in de lunchpauze bij elkaar tijdens de interne vergadering. Hierin bespreekt het alle lopende zaken. Dit zijn bijvoorbeeld de eigen beleidspunten, gemelde klachten van studenten of ingekomen (beleids)stukken van de faculteit die de FSR mag inzien. Voorbeelden van beleidsstukken zijn:

 • Het Onderwijs- & Examenreglement (OER) en Uitvoeringsreglement (UR);
 • Het faculteitsreglement;
 • Cijfers over BSA-slagingspercentages of nieuwe bacheloraanmeldingen;
 • Het strategisch kader/meerjarenplan van de faculteit en CvB;
 • Notulen van vergaderingen het managementteam (MT).

Naast de interne vergaderingen heeft de FSR ook vergaderingen met de decaan, het hoofd van onderwijs en studentenzaken en de faculteitssecretaris:

-        Tijdens de overlegvergadering Ć©Ć©n keer in de zes weken worden onderwerpen, aangedragen door de FSR Ć©n de faculteit, op formele wijze behandeld. De FSR brengt bijvoorbeeld advies uit over het faculteitsreglement of mag al dan niet instemmen met delen uit de OER en UR. Hierbij is ook altijd de secretaresse van de FSR, afkomstig uit het faculteitssecretariaat aanwezig om te notuleren.

-        Tijdens de lunchvergadering wordt er niet genotuleerd en is er ook geen agenda. Deze vergadering is bedoeld om op een informelere manier met de faculteit te overleggen en wordt vaak gebruikt om samen te brainstormen. Deze vergadering is ook Ć©Ć©n keer in de zes weken en tijdens de vergadering, die plaatsvindt in de pauze, wordt er samen geluncht.

Naast deze vergaderingen is er op andere momenten ook genoeg contact met de staf van de faculteit. Daarnaast zijn er ook vergaderingen buiten de deur. Zo is er een maandelijks overleg met alle FSRā€™en van de TU Delft en de Centrale Studentenraad, het Facultair Overleg, en kunnen vergaderingen van de Centrale Studentenraad met het College van Bestuur bijgewoond worden.

In het verleden heeft de FSR al veel bereikt. Maar, er zijn altijd dingen die verbeterd kunnen worden, zeker gezien de moeilijke en onvoorspelbare tijd waar wij momenteel in zitten. De onderwerpen waar de FSR dit jaar prioriteit aan geeft zijn de volgende:

 • Analyse en evaluatie van motivatie, studie cultuur en moeilijkheden die studenten ervaren;
 • Betere communicatie van de faculteit richting studenten;
 • Hogere beschikbaarheid van software voor studenten buiten de universiteit;
 • Meer Collegerama opnames voor de bachelor Applied Earth Sciences;
 • Relatie opbouwen en onderhouden met andere relevante organen binnen de faculteit zoals, PhD Council, studieverenigingen, disputen en opleidingscommissie;
 • Doelen met betrekking tot COVID-19 zijn onder andere: welzijn van de studenten monitoren, toename van het aantal beschikbare studie plekken, de relevantie van on-campus colleges en tentamens voor studie succes en mentale gezondheid blijven benadrukken.

De FSR heeft als inspraakorgaan in de faculteit een aantal rechten. Deze rechten worden door de FSR als middel gebruikt om ā€œmedezeggenschapā€ te hebben op het beleid van de faculteit.

 • Informatierecht: De FSR moet door de decaan en bestuur van de faculteit op de hoogte gehouden worden van alle zaken die spelen in de faculteit.
  Voorbeeld
  : Tijdens de overlegvergadering krijgt de FSR de postlijst van de decaan ter inzage.
 • Adviesrecht: De FSR heeft het recht om advies te geven op (veranderingen in) het beleid van de faculteit.
  Voorbeeld
  : Bij het benoemen/ontslaan van de decaan en het jaarlijkse begrotingsplan
 • Instemmingsrecht: De FSR heeft op een aantal besluiten binnen de faculteit het recht van instemming. Dit betekent dat de FSR, indien het een gegronde reden heeft, een voorgenomen besluit van de faculteit kan blokkeren en niet door laten gaan.
  Voorbeeld:
  Op onderdelen van het Onderwijs- & Examenreglement (OER).
 • Initiatiefrecht: Als de FSR een goed idee heeft, kan het een voorstel indienen bij de decaan. De decaan moet hier dan binnen geruime tijd op reageren en hier in overleg mee gaan met de FSR.
  Voorbeeld:
  Een plan voor extra studieplekken in de faculteit of het herinrichten van een ruimte op de faculteit.

Zie hieronder wat de FSR in het verleden al heeft bereikt. Lees een aantal van deze punten, geordend per collegejaar, hieronder:

Collegejaar 2019-2020

 • We hebben de decaan en het managementteam van de faculteit overtuigd van het nut om een greenteam (GreenCEG) op te zetten;
 • Een zichtbare herinnering aan onze FSR is de extra koffieautomaat die naast zaal E geplaatst is;
 • In overleg met de faculteit hebben we meer studieplekken gecreĆ«rd in de kopzalen als deze niet gebruikt worden voor onderwijsdoeleinden;
 • We hebben de zichtbaarheid van de FSR verhoogt door speed dates te introduceren in de lunchpauze waar onder het genot van een broodje Leo studenten hun mening over relevante onderwerpen konden geven;
 • Daarnaast hebben we aan allerlei zaken bijgedragen waaronder de nieuwe beoordelingsrubrics voor de bachelor thesis, de nieuwe beoordelingsrubrics voor de tentamens, de toegangkelijkheid van de minor in het buitenland onder de aandacht gebracht, meegedacht over het studentenwelzijn en ook nog meegedacht over de masterherziening;
 • Ten slotte waren we de stem van de student in de plotselinge overgang naar online lessen en tentamens tijdens de coronapandemie, zodat de kwaliteit hiervan gewaarborgd werd en hebben we meegedacht over de herstart in het nieuwe academische jaar.

Collegejaar 2018-2019

 • Wij hebben ervoor gezorgd dat de collegezalen buiten de college tijden open zijn voor studenten om in de studeren;
 • Wij hebben input gegeven voor de renovatie van de collegezalen;
 • Wij hebben de duurzaamheid op de faculteit verbeterd door afvalscheiding aan te moedigen en meer vegetarische lunches aan te bieden;
 • Wij hebben input gegeven voor het nieuwe verplichte 'Aanmelden voor Onderwijs' plan;
 • Wij hebben een nieuwe mastervoorlichting gerealiseerd.

Ieder jaar wordt in mei tijdens de studentenraadsverkiezingen een nieuwe FSR gekozen. Dus:

 • Wil jij alle studenten van de hĆ©le faculteit CiTG vertegenwoordigen tegenover o.a. de decaan?
 • Vind jij de koffie te duur of niet lekker en wil je hier iets aan doen?
 • Kunnen de studiefaciliteiten of andere faciliteiten zoals catering verbeterd worden?
 • Wil jij meer te weten komen over hoe grote organisaties zoals de faculteit werken?
 • Heb jij een visie op het onderwijs op onze faculteit?

Stel jezelf dan verkiesbaar door een mailtje te sturen naar fsr-citg@tudelft.nl

P.S.: Ben je specifiek geĆÆnteresseerd in het onderwijs op onze faculteit? Misschien is een opleidingscommissie wat voor jou. Hier vind je meer informatie.

Heb jij een klacht over iets op onze faculteit? Zijn er bijvoorbeeld computers kapot of erg traag of vind je dat er te weinig studieplekken zijn op de faculteit? Laat het de FSR dan weten, want zij gaan graag met jouw input aan de slag.

De FSR is bereikbaar via de mail: fsr-citg@tudelft.nl

Ook kun je de FSR een bericht sturen via Facebook of Instagram:

https://www.facebook.com/fsr.citg.tudelft/ en https://www.instagram.com/fsrcitg/

Benieuwd waar we allemaal mee bezig zijn? LIKE onze Facebookpagina en VOLG ons op Instagram!

Daarnaast heeft de FSR ook een secretaresse in dienst van de faculteit. Neem hiervoor contact op met:

Marloes van der Krogt- van Lier  marloes.vanderkrogt@tudelft.nl