Wat wil de FSR?

Er is in de jaren voor ons al een heleboel bereikt door de FSR. Echter, er kunnen nog steeds dingen beter op onze faculteit. Dit zijn de punten die de FSR van het collegejaar 2017-2018 prioriteit geeft:

  • Evaluatie motivatie / studiecultuur en struikelblokken (in het name het eerste jaar bachelor)
  • De hoeveelheid opnamen op Collegerama in de bachelor van Technische Aardwetenschappen verhogen.
  • Betere communicatie en meer duidelijkheid over de beschikbare studiefaciliteiten op de faculteit.
  • Evalueren van de leerlijn ethiek, welke vorig jaar is ingevoerd en uitzoeken waarom een ethiekleerlijn bij de master TIL ontbreekt.
  • Het evalueren en waar nodig verbeteren van de stagebegeleiding in de masteropleidingen.
  • Het in kaart brengen van de kwaliteit van de thesis die uitgevoerd wordt op de TU en deze vergelijken met de thesis uitgevoerd bij een bedrijf. 
  • Zorgen dat het programmeren in de master afgestemd wordt op het programmeren in de bachelor.
  • De jaarindeling van herkansingen evalueren en waar nodig minder laten conflicteren met de reguliere tentamens.