Wat is de FSR?

FSR staat voor Facultaire Studentenraad en is hét inspraakorgaan van de faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen. De FSR wordt ieder opnieuw gekozen en bestaat uit vijf studenten Civiele Techniek en drie studenten Technische Aardwetenschappen. De FSR is er voor alle bachelor- & masterstudenten op de faculteit en vertegenwoordigt hen tegenover het bestuur van de faculteit.


Het geeft advies aan en heeft inspraak op de gang van zaken van verschillende organisaties en diensten van de faculteit en werken nauw met ze samen waar nodig. Voorbeelden hiervan zijn Onderwijs- & Studentenzaken (O&S), Facilitair Management en Vastgoed (FMVG) en ICT.


Met deze activiteiten heeft de FSR uiteindelijk met name op de beleidsvorming van de faculteit invloed en probeert hierin altijd de studentenbelangen zo goed mogelijk mee te nemen.