Wat mag de FSR?

De FSR heeft als inspraakorgaan in de faculteit een aantal rechten. Deze rechten worden door de FSR als middel gebruikt om “medezeggenschap” te hebben op het beleid van de faculteit.

 • Informatierecht: De FSR moet door de decaan en bestuur van de faculteit op de hoogte gehouden worden van alle zaken die spelen in de faculteit.
  Voorbeeld
  : Tijdens de overlegvergadering krijgt de FSR de postlijst van de decaan ter inzage.
 • Adviesrecht: De FSR heeft het recht om advies te geven op (veranderingen in) het beleid van de faculteit.
  Voorbeeld
  : Bij het benoemen/ontslaan van de decaan en het jaarlijkse begrotingsplan
 • Instemmingsrecht: De FSR heeft op een aantal besluiten binnen de faculteit het recht van instemming. Dit betekent dat de FSR, indien het een gegronde reden heeft, een voorgenomen besluit van de faculteit kan blokkeren en niet door laten gaan.
  Voorbeeld:
  Op onderdelen van het Onderwijs- & Examenreglement (OER).
 • Initiatiefrecht: Als de FSR een goed idee heeft, kan het een voorstel indienen bij de decaan. De decaan moet hier dan binnen geruime tijd op reageren en hier in overleg mee gaan met de FSR.
  Voorbeeld:
  Een plan voor extra studieplekken in de faculteit of het herinrichten van een ruimte op de faculteit.