Opleidingsdirecteuren

De opleidingsdirecteuren zijn verantwoordelijk voor de organisatie, inhoud en kwaliteit van het onderwijs en voor het maken van beleidsplannen voor de toekomst van het onderwijs.