Klachten en geschillen, bezwaar en beroep

De examencommissie treedt op als intermediair bij klachten of in geschillen over beoordelingen van vakken tussen student en docent. Tegen een besluit van de examencommissie staat gedurende zes weken beroep open bij het College van Beroep voor de Examens (CBE), Postbus 5, 2600 AA Delft. Houd er rekening mee, dat het CBE een bezwaar of beroep pas in behandeling neemt als je de bezwaar- en beroepsmogelijkheden bij de faculteit hebt benut.

Een student die overweegt om een klacht of geschil voor te leggen, of om beroep of bezwaar aan te tekenen, neemt eerst contact op met één van de studieadviseurs. De studieadviseur geeft advies bij het formuleren van een klacht of geschil, of van een beroep of bezwaar, en informeert ove