Onderwijsevaluaties

De faculteit Industrieel Ontwerpen vindt een goede kwaliteit van het onderwijs belangrijk. Daarom kent de faculteit een kwaliteitszorgsysteem met diverse instrumenten, die de kwaliteit van het onderwijs monitoren en bewaken.

De resultaten van de evaluatie-activiteiten en vervolg-acties kunnen door studenten en medewerkers van de TU Delft worden bekeken op Brightspace. Klik op de knop hieronder voor de resulaten.

Kwaliteitszorgsysteem

Bij de opzet van onderwijsprogramma's is vastgelegd welke kwaliteitsdoelstellingen worden beoogd. Deze doelstellingen zijn vertaald naar kwaliteitsnormen. Vervolgens is vastgesteld welke informatie verzameld moet worden om de kwaliteit te monitoren. Na analyse van de uitkomsten van verschillende onderzoeken worden noodzakelijke acties in gang gezet voor de verbetering van het onderwijs.

De cyclus voor kwaliteitsborging, hieronder weergegeven, wordt op deze manier in gang gezet.

Voor meer informatie over het kwaliteitszorgsysteem van de faculteit Industrieel Ontwerpen kun je terecht bij de Onderwijsadviseur en bij de studentassistenten.

Kwaliteitszorginstrumenten IO

De faculteit zet verschillende instrumenten in om de kwaliteit van het onderwijs te monitoren. Zoals vakevaluatie, panelevaluatie en tijdschrijfonderzoek.

Daarnaast maakt de faculteit gebruik van externe onderzoeken als de Nationale Studenten Enquete (NSE) en de Alumni-enquete.

Visueel overzicht resultaten

Ieder jaar publiceren wij een visueel overzicht van de resultaten van vakevaluaties.

Bachelor

Master