Onderwijsregelgeving

De regelgeving bestaat uit twee delen. Het Onderwijs en Examenreglement (OER) wordt vastgesteld door de opleidingsdirectie, de Regels en Richtlijnen van de Examencommissie (RRvE) vallen onder verantwoordelijkheid van de examencommissie.

Er is regelgeving voor de Bachelor en voor de Masterprogramma's. Elk jaar is er een update. De volgende onderwerpen komen in de regelgeving onder andere aan bod:

 • Aanmelding vakken en tentamens
 • Tentamens, toetsing
 • Vrijstelling
 • Zak-slaagregelingen
 • Toekenning predicaat ‘cum laude’ 
 • Honours Programma
 • Overgangsregelingen
 • Beroep tegen besluiten

Collegejaar 2019-2020

Regelgeving IO Bachelor 2019-2020

Bestaande uit:

 • IO BSc Onderwijs- en Examenregeling (OER) 2019-2020
 • IO BSc Regels & Richtlijnen van de Examencommissie 2019-2020

Regelgeving IDE Master 2019-2020

Bestaande uit:

 • IDE MSc Teaching and Examination Regulations (TER) 2019-2020
 • IDE MSc Rules & Guidelines from the Board of Examiners 2019-2020

Maatregelen examencommissie COVID-19

Om het onderwijs in de huidige omstandigheden goed te laten verlopen heeft de decaan het aangehechte besluit genomen.

 

Tijdelijke maatregel overgang van bachelor naar master vanwege covid-19

Op 1 mei heeft het College van Bestuur een tijdelijke maatregel voor de overgang van de bachelor naar de master gecommuniceerd. 

In die informatie wordt verwezen naar een mogelijke facultaire invulling van de regeling. Hier informeren wij jullie over deze facultaire invulling voor de opleiding Industrieel Ontwerpen.