Bachelor-voor-Masterregel

TU Delft hanteert de bachelor-voor-masterregeling. Dit betekent  dat er een scheiding is tussen bachelor en masterfase. Tot september 2014 was het voor studenten vaak mogelijk om, zonder een afgeronde bacheloropleiding, alvast te starten met een doorstroommaster (dit is een aansluitende master aan dezelfde instelling, bijvoorbeeld de master CoSEM - v/h SEPAM - na de bachelor Technische Bestuurskunde). Met de invoering van deze bachelor-voor-master regeling (ook wel harde knip genoemd) kwam de uitzondering te vervallen en mogen ook studenten die een doorstroommaster willen volgen, daar pas mee beginnen als zij hun bachelor volledig hebben afgerond. In 2012 is de regeling landelijk ingevoerd, omdat deze in de Wet op het Hoger Onderwijs is opgenomen.

Regeling 'zachte knip' vanwege Covid-19

Om mogelijke studievertraging met bijbehorende nadelige gevolgen vanwege Covid-19 te beperken, mogen universiteiten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) een tijdelijke, zogenaamde "zachte knip" instellen voor de overgang van een Bacheloropleiding naar een Masteropleiding. 

Bij TBM is ervoor gekozen om afronding van het Bachelor Eindproject (TB351C) als ingangseis te stellen voor de masterprogramma’s Engineering & Policy Analysis (EPA), Management of Technology (MoT), and Complex Systems Engineering and Management (CoSEM). De reden hiervoor is dat het afronden van een groot vak als het Bachelor Eindproject naast de start van een nieuwe master een te zware combinatie is. Omdat het Bachelor Eindproject tweemaal per jaar wordt aangeboden vertrouwen we erop dat dit niet leidt tot een disproportionele vertraging.

Zie bijgevoegd document voor de precieze ‘zachte knip’ regeling. 

Regeling "zachte knip" 2022-2023

Regeling "zachte knip" 2021-2022

Regeling "zachte knip" 2020-2021