Domeinkeuze

Voor aanvang van het tweede semester van het eerste jaar moeten eerstejaarsstudenten een toepassingsdomein kiezen, waarin ze zich tijdens de opleiding specialiseren. De keuze is uit drie domeinen: 

 1. Energie & Industrie (E&I)
 2. Informatie & Communicatie (I&C) 
 3. Transport & Logistiek (T&L)

Inschrijven voor een domein

In het tweede semester van het eerste jaar starten de eerste domeinvakken. Daarvoor moeten studenten zich inschrijven voor een domein. Dit gaat via een digitaal domeinkeuzeformulier, dat eind november naar alle eerstejaarsstudenten toegestuurd wordt. Meer informatie hierover verschijnt ook op Brightspace.

 

De energiesector en de industrie zijn voortdurend in het nieuws. Niet alleen door voortdurende technologische ontwikkeling en innovatie, maar ook door internationalisering, liberalisering van markten en de energietransitie. Voor deze sectoren is het een grote strategische uitdaging om goed op deze veranderingen te kunnen inspelen, onder andere door de grootschaligheid en lange levensduur van de installaties en bijvoorbeeld de elektriciteits- en gasinfrastructuur. Hoe kan de overheid in een concurrerende markt sturen? Hoe kan de voorzieningszekerheid gehandhaafd blijven als steeds meer elektriciteit uit zonne- en windenergie geproduceerd wordt? Hoe kun je industriĆ«le systemen laten samenwerken in de vorm van concurrerende en duurzame bedrijventerreinen? Bij E&I leer je veel over beide sectoren. Je leert onder andere over elektriciteitsproductie, waterzuivering, de werking van belangrijke industriĆ«le processen en de afstemming van vraag en aanbod. Ook maak je kennis met de rol van de overheid, marktwerking en energie- en klimaatbeleid. Als E&Iā€™er neem je een centrale positie in binnen de energievoorziening en industrie en de bestuurlijke en fysieke omgeving. 

Voorbeelden van de rol van een Technisch Bestuurskundige binnen dit domein:

 • Beleid ontwikkelen op het gebied van energie-infrastructuren
 • Vergunningaanvragen van industriĆ«le bedrijven beoordelen
 • Bedrijven adviseren bij de transitie naar duurzame grond- en brandstoffen

Domeinvakken

Zonder I&C ben je nergens!

I&C vormt dĆ© sleutel voor vrijwel alle grote maatschappelijke uitdagingen van deze tijd. Of het nu gaat om duurzaamheid, logistiek, transport of veiligheid: Ć©cht slimme oplossingen zijn enkel mogelijk via de inzet van I&C. Tegelijkertijd leidt I&C ook tot nieuwe uitdagingen, denk aan cybersecurity en privacy van burgers. In het I&C-domein maak je kennis met de technische vraagstukken van I&C-diensten. Je leert hoe deze ontstaan in een omgeving waarin verschillende partijen samenwerken en waarin de maatschappelijke context altijd meetelt. Je maakt kennis met het ontwerpen van innovatieve diensten, zoals mobiele apps of big data platformen. Je ontdekt hoe I&C een rol speelt in complexe projecten, zoals de totstandkoming van smart grids en de optimalisering van informatiestromen in de haven van Rotterdam. Je krijgt een goed beeld van hoe om te gaan met kansen en risicoā€™s van I&C, bijvoorbeeld bij het beschermen van privacy en veiligheid.Je leert daarnaast ook hoe je zelf innovatieve diensten zoals mobiele apps, intelligente systemen en cloud computing kunt ontwerpen.

De rol van een Technisch Bestuurskundige binnen dit domein:

 • Het ontwikkelen van een applicatie waarbij open data wordt gebruikt om bezoekersbewegingen in kaart te brengen. 
 • Gegevensbeveiliging en privacy met betrekking tot ICT-innovaties binnen diverse organisaties waarborgen

Domeinvakken

In dit domein gaat het erom het transport van mensen en goederen zo te regelen dat er aan de verplaatsingsbehoefte wordt voldaan zonder dat veiligheid en milieu worden aangetast. Inhoudelijk krijgt het onderwijsaanbod vorm door zowel in de breedte als in de diepte in te gaan op aan transport-, infrastructuur- en logistiek gerelateerde onderwerpen. In het eerste jaar gaan de docenten in op kwantitatieve rekenmethoden om de effecten van het transportsysteem op bereikbaarheid, milieu en veiligheid te kunnen schatten. 

Voorbeelden waarin de rol van een Technisch Bestuurskundige in dit domein het beste naar voren komt:

 • Een systeem ontwikkelen waarmee het voor eigenaren van goederenschepen makkelijk en betaalbaar wordt om hun schepen over te laten stappen op biobrandstof.
 • Doorontwikkeling en groei van Schiphol realiseren, met in het oog de te bereiken klimaatdoelstellingen van Nederland
 • Het verbeteren van de elektrische laadpaleninfrastructuur

Domeinvakken