Honours Programme Bachelor

Voor Bachelorstudenten die meer aankunnen dan het studieprogramma voorschrijft, is er het Honours Programme Bachelor, een uitdagend studieprogramma van circa 20 studiepunten gedurende het tweede en derde jaar van de Bachelor. Honours programma’s proberen het maximale uit het talent van de student te halen. Studenten worden gemotiveerd en uitgedaagd hun talent optimaal te benutten.

Ook de Faculteit Techniek, Bestuur en Management biedt het Bachelor Honours Programme aan. Eerstejaarsstudenten die bovengemiddeld presteren, komen in aanmerking voor een plek binnen dit talentenprogramma. Deelname aan het programma betekent: extra onderwijs, onderzoek en projecten binnen een thema afronden naast de reguliere vakken. Daarnaast biedt het Honours Programme Bachelor van de universiteit een programma met volop keuzeruimte en netwerkmogelijkheden voor een persoonlijke ontwikkeling.

De Honours-student is gemotiveerd om meer uit de studie te halen, heeft een brede academische belangstelling en is ambitieus, wat onder meer blijkt uit goede studieresultaten en wil de uitdaging aangaan om naast de studie een flink pakket extra's te volgen. Om toegelaten te worden tot het Honours Programme (HPB) verwachten we dat je studie nominaal verloopt. Je moet natuurlijk ook voldoende tijd √©n motivatie hebben om de extra onderdelen in het HPB te volgen. 

Ge√Įnteresseerde bachelorstudenten worden toegelaten tot het HPB op basis van de toelatingseisen en motivatie. De motivatie voor deelname aan het talentenprogramma wordt getoetst door de HPB-commissie bestaande uit: de opleidingsdirecteur TB, de facultair co√∂rdinator HP, een lid van de examencommissie en een Curius bestuurslid. De toelatingseisen en de aanmeldingsprocedure worden hieronder verder toegelicht.

De faculteit TBM wil studenten die opvallen in het eerste jaar door goede resultaten extra uitdagen: hen in contact brengen met wetenschappers en hen laten participeren in onderzoek of een eigen project laten opzetten en laten doorlopen.

Een Honours-student die voldoet aan de onderstaande afrondingseisen, krijgt hiervoor een certificaat dat wordt ondertekend door de voorzitter van de examencommissie en de Rector Magnificus.

Facultair coördinator Honours Programme

Lisa van Heest