Mentoraat

Wat is het mentorsysteem

Het mentorsysteem is een vorm van begeleiding bedoeld voor eerstejaars TB studenten. De eerstejaars studenten worden gedurende hun eerste halfjaar begeleid door een ouderejaars student, de studentmentor.

De begeleiding gebeurt in groepjes van ongeveer 10 studenten en is gericht op studiegerelateerde vragen en informatie, maar ook op sociale activiteiten. De mentor is de eerste vraagbaak voor studenten en kan zonodig doorverwijzen naar de studieadviseur of naar Curius. Nieuwe studenten voelen zich zo sneller thuis op de faculteit en kunnen ervaringen uitwisselen.

Bijeenkomsten

De eerstejaars ontmoeten hun mentor tijdens de introductiedag. Gedurende Q1 en Q2 vinden verschillende groepsbijeenkomsten en individuele gesprekjes plaats. n.

Mentor worden

Ouderejaars studenten die mentor willen worden kunnen contact opnemen met de studieadviseurs.