Mentoraat

Wat is het mentorsysteem

Het mentorsysteem is een vorm van begeleiding bedoeld voor eerstejaars TB studenten en voor startende internationale studenten EPA, CoSEM en MOT. De eerstejaars studenten worden gedurende hun eerste jaar begeleid door een ouderejaars student, de studentmentor.

De begeleiding gebeurt in groepjes van ongeveer 10 studenten en is gericht op studiegerelateerde vragen en informatie, maar ook op sociale activiteiten. De mentor is de eerste vraagbaak voor studenten en kan zonodig doorverwijzen naar de studieadviseur of naar Curius. Nieuwe studenten voelen zich zo sneller thuis op de faculteit en kunnen ervaringen uitwisselen.

Internationale studenten EPA, CoSEM en MOT worden als hele groep begeleid door twee ouderejaars studenten; een Nederlandse en een internationale student.

Bijeenkomsten

Een mentorgroep komt een keer per twee weken bij elkaar om ervaringen uit te wisselen en om bijvoorbeeld tentamens voor te bereiden.

Mentor worden

Mentoren krijgen een mentortraining en zijn vanaf de introductiedag verbonden aan een groep van 10 studenten. Zes keer per jaar komen alle studentmentoren bij elkaar met de studieadviseur om actuele en inhoudelijke zaken te bespreken.

Ouderejaars studenten die mentor willen worden kunnen contact opnemen met de studieadviseurs.

/* */