Minors

Vrije Minor TBM

Studenten van de faculteit Technische Bestuurskunde kunnen een vrije minor samenstellen en na goedkeuring van de Examencommissie TBM in zijn of haar examenprogramma opnemen.

Aanvraagformulier goedkeuring Vrije Minor
Let op: Het aanvraagformulier dient eerst ondertekend te worden door een clustercoördinator met expertise in het thema (zie 'Stappenplan vrije minor' hieronder).

/* */