Welkom nieuwe Bachelor studenten

Je hebt je aangemeld voor de opleiding Technische Bestuurskunde aan de TU Delft. Wij heten je alvast van harte welkom bij onze faculteit.

Als bevestiging van je inschrijving ontvang je uiterlijk binnen één maand nadat je aan de inschrijvingsverplichtingen hebt voldaan, het bewijs van inschrijving, maar niet eerder dan medio augustus.

Introductieprogramma 2019-2020

Introductie voor TU- en HBO-schakelaars

Deze informatie is voor nieuwe studenten die eerst een schakelprogramma gaan volgen.

Op vrijdag 30 augustus word je om 10.00 uur op de faculteit TBM, Jaffalaan 5 (gebouw nr 31) verwacht.

Het programma duurt tot ongeveer 12.00 uur.

Tijdens deze bijeenkomst krijg je alle benodigde informatie.

 

Net-ID
Je krijgt een brief toegestuurd met daarin een Net-ID en wachtwoord.

Bewaar deze gegevens goed en neem ze mee naar de introductiedag, want je hebt dit net-ID met wachtwoord onder meer nodig voor het inloggen op de digitale studieomgeving (brightspace.tudelft.nl), het lezen van je e-mail en het bestellen van dictaten.

Introductie voor 1e jaars TB studenten en omzwaaiers

Introductie voor 1e jaars TB studenten en omzwaaiers

Deze informatie is bestemd voor:

  • nieuwe BSc TB studenten 
  • studenten afkomstig van een andere TUD-BSc opleiding en die nu overstappen naar de BSc-TB.

Introductie programma verplicht voor alle 1e jaars TB-studenten
maandag 2 t/m vrijdag 6 september 2019. 

Op maandag 2 september moet je je melden in de hal van de Faculteit TBM. Het tijdstip waarop je verwacht wordt hangt af van de groep waarin je wordt ingedeeld en ligt tussen 08.15 en 09.15. 

Het exacte tijdstip krijg je in de laatste week van augustus te horen. Zorg dat je op tijd komt!

In deze week krijg je de eerste colleges van een aantal vakken en er staan andere bijeenkomsten gepland die belangrijk zijn voor je studie. Aanwezigheid is dan ook verplicht.

Op donderdag is er een barbecue voor alle eerstejaars.

Het programma voor de eerste week ontvang je binnenkort. 
Voor het volledige rooster, zie roosters. 

Net-ID
Je krijgt een brief toegestuurd met daarin een Net-ID en wachtwoord. 
Bewaar deze gegevens goed en neem ze mee naar de introductiedag, want je hebt dit net-ID met wachtwoord onder meer nodig voor het inloggen op de digitale studieomgeving (brightspace.tudelft.nl), het lezen van je e-mail en het bestellen van dictaten.

Algemene informatie

Voor meer algemene informatie raadpleeg de TUD website Welkom nieuwe student

Nog vragen?

Mocht je nog vragen hebben, dan kan je altijd contact opnemen met onze studieadviseur:

Gerlofke Nieuwenhuijs

Neem met vragen per email contact op met daarbij vermelding van je studentnummer of maak een online afspraak.