Anna Noteboom

Waarom ben je gestart met het Honours programma?

Ik ben gestart met het Honours programma, omdat ik het programmeerdeel in de TB bachelor heel erg leuk vond en ik wilde daar wel meer mee doen. Vooral het vak Agent Based Modeling sprak me erg aan. Het liefst wilde ik ook leren coderen in een echte basistaal zoals Python. Daarnaast ging het reguliere programma van TB me goed af dus, leek een extra uitdaging me leuk. 

Wat is/was het thema van je Honours programma?

Het thema in mijn Honours programma was het leren programmeren 

Op welke manier ben je in contact gekomen met het Bachelor Honours Programme?

Ik wist van het Honours programma door vrienden die een jaar hoger zaten en door mijn studentmentor in het eerste jaar die het ook had gedaan. Verder ben ik ook naar een voorlichtingspraatje gegaan over het programma. 

Op welke manier heb je je 20 punten (tot nu toe) ingevuld?

Voor het programma heb ik twee vakken en een MOOC gevolgd. Voor het verplichte interfacultaire deel van 5 punten heb ik Persoonlijk Leiderschap gedaan, niet in het thema van mijn programma maar wel een hele leerzame ervaring waar ik nog steeds dingen mee doe. Daarnaast heb ik een vak voor 6 punten bij Technische Wiskunde gevolgd; Inleiding Programmeren waar ik in Python heb leren werken. De MOOC heb ik gevolgd om ook de basis van de programmeertaal R Studio onder de knie te krijgen. Ten slotte heb ik een project gedaan voor 8 punten waarin ik met behulp van R visualisaties maakte van het Policy Emergence model van Raphael Klein. 

Hoe ben je bij je projecten gekomen en wie heeft je begeleid?

Gezien Agent Based Modeling mijn motivatie is geweest om te beginnen met het Honours programma dacht ik, wie kan mij nu beter begeleiden dan de vakdocent zelf, Igor Nikolic? Nikolic begeleid gewoonlijk niet Honours studenten en heeft hier dus ook geen hapklaar programma voor, maar ik heb de stoute schoenen aangetrokken en ben gaan mailen met de vraag of hij niet toch iets voor me zou hebben. Het is gelukt, een PhD'er die bij hem is afgestudeerd had net een heel groot model gemaakt dat als output vooral heel veel matrices gaf en aan mij en Lotte (ook een Honours student) de taak om uit die wirwar van data verduidelijkende visualisaties te maken. 

Wat is je ervaring geweest met het regelen van een project en een begeleider?

Het regelen van het project ging eigenlijk best soepel, maar ik had ook wel het geluk dat Nikolic er voor open stond en meteen een project voor ons kon bedenken.