Rowan Huisman

Waarom ben je gestart met het Honours programma?

Ik zag het als een mooie mogelijkheid tot verbreding! TB is van zichzelf natuurlijk al erg breed, maar alsnog waren er nog zat andere onderwerpen waar ik wel wat meer over wilde weten. Daarnaast gaf het de mogelijkheid om de kennis die bij de vakken gedoceerd wordt, toe te passen in de 'echte wereld'.

Wat is/was het thema van je Honours programma?

Uiteindelijk is mijn thema 'Grand Challenges' geweest. Zo was het onderwerp van een van mijn projecten de Europese migratiecrisis en een andere de energietransitie. Via mijn programma probeerde ik de grote thema's van dit decennium aan te snijden.

Op welke manier ben je in contact gekomen met het Bachelor Honours Programme?

Ik denk uiteindelijk in gesprek met medestudenten. Daarna ben ik waarschijnlijk zelf wat op de site gaan zoeken en heb ik er zo meer informatie over gevonden.

Op welke manier heb je je 20 punten (tot nu toe) ingevuld?

Ik heb mijn interfacultaire gedeelte ingevuld met de consultancy-vakken: eerst het volgen van lezingen voor 2 ECTS en aansluitend een project van 4 ECTS bij een startup van YES!Delft.Mijn facultaire gedeelte heb ik ingevuld met drie verschillende projecten. De eerste betrof de ontwikkeling van een SD-model voor de Nederlandse politie over het registratieproces van migranten in Nederland. Heel leuk om te zien hoe de kennis van systeemdynamica toegepast kan worden! Het tweede project was de ontwikkeling van een methodiek voor robuustheidsanalyses binnen Asset management voor Copernicos Groep. Als laatste project heb ik een paper geschreven bij Daniel Scholten over de manier waarop socio-technische systemen over de tijd (kunnen) veranderen, waarbij ik de energietransitie als case heb genomen. Deze projecten waren samen 16 ECTS.

Hoe ben je bij je projecten gekomen en wie heeft je begeleid?

Erik Pruyt heeft me bij het SD-project begeleid, Daniel Scholten bij het schrijven van het paper en uiteindelijk heeft Jan Anne Annema me geholpen bij het andere project. Er nu op terugkijkend was het vinden van deze projecten vooral mogelijk door een grote dosis geluk. Mijn uitgangspunt was om docenten aan te spreken van vakken die me interesseren, maar een goed uitgedachte manier om deze projecten te vinden had ik niet.

Wat is je ervaring geweest met het regelen van een project en een begeleider?

Dat het vooral aankomt op geluk en timing. Je moet net de juiste docent aanspreken op het moment dat hij of zij een interessant project heeft liggen. Uiteindelijk moet je het als student zelf regelen, wat tot een bepaalde hoogte in mijn ogen niet zo erg is: je kan van studenten die wat extra's willen doen wel verwachten dat ze er zelf wat gas achter zetten. Het moet alleen niet zo zijn dat studenten afhaken omdat het ze te lastig wordt gemaakt. Ik had de indruk dat dit in mijn jaar helaas nog wel eens gebeurde.