Tom Boucherie

Waarom ben je gestart met het Honours programma?

Ik ben hiermee gestart, omdat ik aan het eind van mijn eerste studiejaar al mijn studiepunten had en een extra uitdaging wel leuk vond.

Wat is/was het thema van je Honours programma?

Ik heb eigenlijk niet echt één hoofdthema. Natuurlijk is er wel veel onderlinge samenhang tussen de vakken en projecten die ik volg. De beste benaming voor een thema van mijn Honours programma is denk ik: de economische aspecten van duurzame energieprojecten. Mijn focus ligt namelijk erg op economie in combinatie met duurzame projecten in de Energie & Industrie sector.

Op welke manier ben je in contact gekomen met het Bachelor Honours Programme?

Volgens mij heb ik gehoord van studievrienden dat dit programma bestond.

 Op welke manier heb je je 20 punten (tot nu toe) ingevuld?

·         2 punten door middel van het bijwonen van lezingen van verschillende mensen die in consultancy werken

·         4 punten door middel van het helpen van een startup bij Yes!Delft

·         5 punten door het volgen van het vak Business economics, choice of technique and innovation

·         5 punten aan een onderzoek naar drie duurzame zelfvoorzienende eilanden (Samso, El Hierro en Ameland). Ik heb dit onderzoek gelopen bij Jaco Quist, die mij zeer goed begeleid heeft en dit naar mijn ervaring ook zeker leuk vond om te doen!

·         4 punten aan het schrijven van een energy blogpost over het introduceren van concurrentie op de Nederlandse warmtenetten. Dit doe ik bij Daniel Scholten en hier ben ik momenteel nog mee bezig. Wanneer het goed genoeg bevonden wordt, zal ik dit samen met hem gaan publiceren op een energy blog!

Hoe ben je bij je projecten gekomen en wie heeft je begeleid?

Ik heb begeleiding gehad van Jaco Quist en momenteel nog begeleiding van Daniel Scholten. Ik heb het gevoel dat de begeleiders het leuk vinden om te doen en mij hiermee te helpen.

Wat is je ervaring geweest met het regelen van een project en een begeleider?

In principe ging dit vrij soepel. Jaco Quist ben ik via via bij terecht gekomen. Daniel Scholten heb ik zelf benaderd, aangezien hij op dit gebied veel kennis heeft.