Verena Schrama

Waarom ben je gestart met het Honours programma?

Het reguliere programma staat natuurlijk vast. Ik had veel eigen ideeën en het honours programma biedt de kans om deze uit te voeren. Zo kun je op je eigen manier en naar je eigen interesses je kennis verbreden of juist verdiepen, of allebei! Ook brengt het je in contact met docenten op TBM of zelfs met organisaties buiten TBM, waarvoor je een project kunt uitvoeren.

Wat is/was het thema van je Honours programma?

ICT (information and communication technologies) adoption by consumers and organizations. Dit heb ik aangevuld door mij te verdiepen in een vakkenpakket debatteren.

Op welke manier ben je in contact gekomen met het Bachelor Honours Programme?

Gedurende mijn eerste jaar werd online een announcement geplaatst op Brightspace met informatie over het programma. De keuzevakken die toentertijd gekoppeld waren aan het programma trokken mijn aandacht en de projectruimte zag ik direct als een kans om eigen project ideeën op te pakken.

Op welke manier heb je je 20 punten (tot nu toe) ingevuld?

5 punten: een analyse project in R over de consumer adoption of technologies in de VS. Het doel was om erachter te komen of verschillende technologieën sneller of minder snel werden opgenomen door huishoudens in de VS en welke factoren (bijv. eigenschappen van de technologie) hierin een rol spelen.5 punten: het vak Business Economics, Choice of Technique & Innovation (WM0628TU).3 punten: project voor Nederlandse Voedsel & Warenautoriteit (NVWA) waarin ik middels interviews achterhaald heb welke factoren belangrijk zijn bij het bepalen van het ambitieniveau van een data science afdeling binnen de NVWA.2 punten: het vak Debattechnieken (keuzevak binnen Honours Programme)4 punten: consultancy project rondom de marketingstrategie van YESDelft start-up ATMOS. Zij hebben een nieuwe drone techniek die ze op de markt willen brengen.2 punten: consultancy lezingen (keuzevak binnen Honours Programme). Dit was voorbereidend op het consultancy project dat ik hierboven beschreven heb.

Hoe ben je bij je projecten gekomen en wie heeft je begeleid?

Verschillende docenten van TBM voor de genoemde projecten: Haiko van der Voort, Scott Cunningham en Laurens Rook. Voor de keuzevakken heb ik contact gehad met de toenmalige studieadviseur.

Wat is je ervaring geweest met het regelen van een project en een begeleider?

Dat alle TBM docenten super geïnteresseerd zijn in en mooie kansen hebben voor studenten die extra uitdagingen niet uit de weg gaan.