Onderwijs & Studentzaken

De afdeling Onderwijs en studentzaken (O&S) geeft advies en ondersteuning op het gebied van onderwijs, waarborgt de kwaliteit van het onderwijs en bewaakt de studievoortgang van studenten.

Het dienstenpakket bestaat voornamelijk uit:

  1. Ondersteuning en advisering binnen verschillende onderwijsoverleggen (opleidingscommissies, examencommissie, collegeresponsiegroepen, onderwijsmanagement team, facultaire studenten raad etc.)
  2. Ondersteuning en advisering binnen de onderwijsprogramma’s, vakaanbod, informatievoorziening studenten (onderwijskwaliteitszorg, onderwijscoördinatie, onderwijs- en tentamenroosters, onderwijsvoorzieningen, studeren in het buitenland etc.)
  3. Studieadvisering (advies, studievoortgang, toelating etc.)
  4. Onderwijsontwikkeling, onderwijsadvies (Facultair en TU-breed)
  5. Beleid rond onderwijs (Facultair en TU-breed)