Onderwijscommissies

Iedere opleiding heeft een opleidingscommissie (OC). In de OC zijn studenten en docenten van de opleiding vertegenwoordigd (50/50). De leden worden benoemd door de decaan van de faculteit.

Voor de opleidingscommissies bestaat een OC Handreiking, waarin wordt aangeven hoe een opleidingscommissie als “kritisch geweten van de opleiding” een goede bijdrage kan leveren aan de onderwijskwaliteit van een opleiding.