Facultaire Studentenraad (FSR)

Wat kan FSR voor je doen?

De FSR zet zich in voor een zo goed mogelijke opleiding voor alle TBM-studenten en voor de beste onderwijsfaciliteiten. Dus als je een terugkerend probleem in je opleiding ziet, een innovatief idee hebt over hoe de faculteit zou kunnen verbeteren, problemen ervaart bij een vak, aanbevelingen hebt voor veranderingen in de faculteit of de online omgeving waar TBM mee werkt, klop dan aan bij de FSR!

Wat is de Facultaire Studentenraad?

In Nederland hebben alle studenten recht op inspraak in hun onderwijs. Daarom heeft elke faculteit een Facultaire Studentenraad (FSR): een raad voor en door studenten, die er actief voor zorgt dat de stem van de student wordt gehoord. Door het instemmingsrecht, het adviesrecht en het initiatiefrecht kunnen de raadsleden invloed uitoefenen op het beleid van de faculteit. De FSR streeft altijd naar een zo groot mogelijke inbreng van de studenten. Alleen zo kunnen we een representatief orgaan voor de studenten vormen.

Wie zitten er in de FSR?

De FSR van TBM bestaat uit acht studenten, waarvan ten minste één bachelorstudent, één CoSEM, één EPA, één IE en één MOT. De leden worden jaarlijks gekozen door middel van een verkiezing in mei. Dit jaar (2023-2024) zijn de FSR-leden:

  • Het geven van het studentenperspectief in alle officiële vergaderingen voor de verschillende TBM-programma's
  • Zorgen wegnemen over het gebruik van te veel verschillende platforms van (hybride) onderwijs
  • Studenten van de verschillende TBM-programma's met elkaar in contact brengen
  •  
  • Meer academische adviseurs aantrekken om te voldoen aan de vraag naar adviesdiensten door TBM-studenten
  • Informatie op het afstudeerportaal van TBM verbeteren, zodat studenten gemakkelijker een afstudeerproject en een begeleider kunnen vinden
  •  

Hoe kun je de FSR bereiken?

Alle FSR-leden zijn bereikbaar via fsr-tbm@tudelft.nl. Als je op de hoogte wilt blijven, vergeet dan niet onze Instagram en Facebook te volgen (we reageren ook op social media-berichten).

De FSR kijkt uit naar je input; we horen graag van je!

PS: De privacy van de studenten die met ons praten zal met de grootst mogelijke toewijding worden gehandhaafd. Alle feedback die je geeft, wordt namens alle studenten aan de faculteit overgebracht en niet individueel.