Begeleiding/hulp

Er zijn bijzondere omstandigheden die invloed kunnen hebben op je studievoortgang. Voorbeelden van omstandigheden zijn ziekte, een ongeval, psychische problematiek, zorgtaken, een onprettige thuissituatie of vervelende ervaring. Het kan ook zijn dat de omstandigheden van een bekende of familielid invloed op jou hebben, maar ook zaken als topsport, bestuurswerk of zwangerschap kunnen je studievoortgang beïnvloeden. Ook als je je zorgen maakt over medestudenten kan je terecht bij de studieadviseur.

Het is belangrijk dat je je bijzondere omstandigheid tijdig (binnen 4 weken) bespreekt met de studieadviseur in het geval dat je hierdoor studievertraging dreigt op te lopen. Wanneer je dergelijke problematiek tijdig bij de studieadviseur meldt, is er bovendien een mogelijkheid op financiële compensatie voor de opgelopen vertraging. De studieadviseur zal vertrouwelijk met jouw situatie omgaan en kan bijvoorbeeld meedenken met het vinden van mogelijke oplossingen binnen de studie of het maken van een aangepaste studieplanning. Uiteraard kent de universiteit veel regels en reglementen. Pas op het moment dat je buiten de gebaande paden loopt, heb je ermee te maken en kan het zijn dat je daar wat hulp bij kan gebruiken. De studieadviseur kan je adviseren bij verzoeken aan de examencommissie en vragen beantwoorden met betrekking tot het BSA en RPF.

Voor informatie over studeren met een beperking kan je terecht bij Horizon, het loket voor studeren met een functiebeperking of extra ondersteuningsvraag.

Individueel contact met:

Twijfel studiekeuze

We adviseren ten eerste om een afspraak te maken bij de studieadviseur zodat deze op de hoogte is van de situatie. Daarnaast kun je jezelf al aanmelden voor de workshop studie(her)keuze, of individuele counseling vragen bij de studiekeuze-adviseurs. Vind hier meer informatie.