Klachten

Wanneer je een klacht hebt zijn er verschillende mogelijkheden. Hieronder worden deze mogelijkheden kort toegelicht. Wanneer je advies wilt over welke mogelijkheid het beste is voor jouw situatie en jouw klacht, neem dan contact op met de studieadviseur.

Officiƫle procedure via examencommissie

Bij de examencommissie kun je een besluit officieel aanvechten. Dit doe je door een officieel verzoek te doen per brief. Het is verstandig om je verzoek eerst met een studieadviseur te bespreken.

Bemiddeling via studieadviseur

Soms is er een meningsverschil of conflict tussen studenten onderling of tussen student en docent. Een studieadviseur kan in dergelijke situaties optreden als neutraal persoon en bemiddelen.

Klacht rondom onderwijs

Wanneer je een klacht hebt rondom onderwijs, dan kun je contact opnemen met de BSc- dan wel de MSc onderwijscommissaris van Curius:

Wanneer dit onbevredigend resultaat geeft, ga dan naar een van onze onderwijskwaliteitszorg (OKZ) medewerkers.

Overige klachten

Overige klachten kun je melden via:

Ongewenst gedrag en vertrouwenspersoon

De studieadviseurs functioneren in principe als vertrouwenspersoon voor alle studenten. Mocht je het toch lastig vinden om je klacht met een studieadviseur te bespreken dan bestaan er binnen de organisatie ook vertrouwenspersonen.

Student guide

Volg de stappen in dit overzicht om te zien waar je met jouw klacht terecht kunt.