Studievoortgangsoverzicht (SVO)

Zorg dat je Studievoortgangsoverzicht (SVO) op orde is. Het Studie Voortgangsoverzicht (SVO) in MyTUDelft geeft jouw examenprogramma aan voor alle jaren van je studie. Het examenprogramma is namelijk de basis voor de check of je aan de verschillende ingangseisen in de Bachelor/Schakelprogramma/Master voldoet. Zorg er dus voor dat je SVO op orde is als jij je aanmeldt voor vakken met een ingangseis.

Let op de volgende zaken!

  • Een dossieroverzicht is niet hetzelfde als je SVO: kijk altijd in je SVO (het dossieroverzicht geeft al je behaalde resultaten weer, ongeacht of ze onderdeel zijn van je examenprogramma).
  • In je SVO staan alleen de vakken die onderdeel zijn van je examenprogramma.
  • Een examenprogramma wordt pas als afgerond gezien wanneer je alle vakken hiervan hebt behaald. De punten die onder het kopje “Overige” staan tellen dus niet mee! Deze moeten wellicht nog op de juiste plek gezet worden.

SVO niet correct?

Als je SVO niet op orde is, neem dan zo snel mogelijk contact op met de afdeling Study Programme Administration van jouw faculteit. Geef in je e-mail duidelijk aan wat er volgens jou niet klopt en wat aangepast moet worden. Zij zullen dit dan voor je nakijken en zo nodig aanpassen. Vermeld naast je naam altijd je studienummer.