Vertrouwelijkheid

Je bent altijd welkom om contact op te nemen de studieadviseur voor advies over persoonlijke en studie gerelateerde vragen. De studieadviseur biedt jou een luisterend oor en oordeelt niet.
Studieadviseurs zijn onafhankelijk. Alles wat je met de studieadviseur bespreekt is vertrouwelijk en zal zonder jouw toestemming niet met derden worden gedeeld.

De studieadviseur maakt na een gesprek een gespreksnotitie in Osiris in een afgeschermde omgeving. Enkel de studieadviseurs van TBM hebben toegang tot deze notities. Het opslaan van deze gespreksnotities is in het belang van de begeleiding, zodat de studieadviseur bij een vervolgafspraak vorige notities erbij kan pakken en zodat een andere studieadviseur de begeleiding kan overnemen indien nodig.

De studieadviseurs van TBM werken volgens de gedragscode van de Landelijke Vereniging Van Studieadviseurs, de LVSA. Deze gedragscode is een uitdrukking van de normen, waarden en gewenste attitudes van degenen die werkzaam zijn in adviesfuncties in het hoger onderwijs.