Ziekte

Het kan helaas voorkomen dat je ziek wordt tijdens de studie. In het geval van kortdurende ziekte (een paar dagen) is het van belang dat je je docent en je eventuele projectgenoten op de hoogte stelt van jouw tijdelijke afwezigheid. Zorg dat je hen goed blijft informeren over jouw afwezigheid, zodat dit voor iedereen duidelijk is. Mocht je verplicht onderwijs missen door ziekte, dan kun je bij de docent navragen welke gevolgen dit mogelijk heeft voor het vak. Als je vragen hebt over je studieplanning door het missen van onderwijs, neem dan contact op met je studieadviseur.

Bij langdurige ziekte is het ook van belang dat je je docenten en eventuele projectgenoten op de hoogte stelt van je tijdelijke afwezigheid. Neem daarnaast contact op met de studieadviseur die met je kan meedenken over een aangepaste studieplanning. In sommige gevallen is het mogelijk om gebruik te maken van speciale regelingen indien de ziekte je studievoortgang belemmert, zoals Uitstel bindend studieadvies (voor eerstejaars bachelor studenten), de Regeling Profileringsfonds en MoMi (voor non-EU studenten).

Het missen van een tentamen

Studenten die door overmacht een tentamen niet kunnen maken (ziekte, ongeval, overlijden in de familie, Corona besmetting etc.) hebben de mogelijkheid dit tentamen eerst te herkansen. Mocht je een herkansing missen door een overmachtssituatie, dan schuift het vak door naar het volgende jaar. Het is belangrijk dat je je studieadviseur informeert hierover zodat hij/zij met je kan meedenken over je verdere studieplanning en eventuele speciale regelingen zoals hierboven vermeld staan.

De student heeft het recht een verzoek in te dienen bij de examencommissie voor de aanvraag van een extra tentamenkans. In de regel kent de examencommissie deze extra kans alleen toe in de geval het je allerlaatste vak is van je bachelor- schakel- of masterprogramma en je zonder die extra herkansing onevenredig veel vertraging zou oplopen.

Bij twijfel, vragen of een melding van ziekte, kun je de studieadviseurs bereiken via: 

Graag in de mail het volgende vermelden: studentnaam, studentnummer, korte beschrijving wat er aan de hand is, (indien bekend) verwachte duur, op welk vak (inclusief vakcode) de vertraging betrekking heeft.