BSA

In het eerste jaar van onze BSc opleiding geldt een Bindend Studieadvies van 45 EC. Gedurende het studiejaar wordt je voortgang gemonitord door de studieadviseur. Er zijn meerdere momenten per jaar waarop waarschuwingen worden gedaan en dan wordt er van je verwacht dat je actie onderneemt door contact op te nemen met een studieadviseur. Wacht deze waarschuwing echter niet af wanneer je zelf merkt dat het niet gaat zoals je zou willen en/of wanneer er omstandigheden zijn die je studievoortgang (zouden kunnen gaan) belemmeren. Denk hierbij aan familieomstandigheden, gebeurtenissen in je omgeving, ziekte etc.
Er is bij tijdig gemelde omstandigheden namelijk een mogelijkheid om een verzoek te doen tot uitstel BSA. Een BSA commissie zal beoordelen of je hier recht op hebt.

  • Meer informatie over de BSA procedure en het verzoek doen tot uitstel kun je vinden op www.BSA.tudelft.nl.
  • Heb je na het lezen van deze website nog vragen dan kun je contact opnemen met je studieadviseur.