Functiebeperking

Wanneer er sprake is van dyslexie, AD(H)D, autisme spectrum stoornis of een andere vergelijkbare functiebeperking dan zijn er mogelijkheden tot voorzieningen. Hieronder valt onder andere extra tijd bij het doen van tentamens. Verder bestaat er de mogelijkheid tot een financiële compensatie voor de opgelopen vertraging. Om in aanmerking te komen voor deze financiële compensatie en/of andere voorzieningen dien je je functiebeperking tijdig te melden bij de studieadviseur. Zij zullen vertrouwelijk met jouw informatie omgaan en wanneer je gebruik maakt van voorzieningen zoals extra tijd, zal dit niet worden vermeldt op je diploma.

 

Hiernaast worden er specifieke workshops en trainingen aangeboden binnen het thema “studeren met een functiebeperking” en is er ook individuele ondersteuning mogelijk. Kijk op de pagina workshops of maak een afspraak met de studieadviseur.