Minor

Wanneer

In het derde jaar van de BSc opleiding Technische Bestuurskunde moet je een minor doen. In geval van studievertraging of een schakelminor dan kan het zijn dat je minorvakken verdeeld over meerdere semesters of zelfs jaren. Een goede planning hierbij is noodzakelijk dus maak hiervoor een afspraak bij de studieadviseur.

Minor keuze

Vrije minor

De eisen voor een vrije minor staan op www.minors.tudelft.nl. Je moet een vrije minor van te voren aanvragen bij de examencommissie via het formulier “vrije minor en toelichting”. Houd er rekening mee dat goedkeuring van de examencommissie van TBM los staat van toelating tot de specifieke minor of de afzonderlijke vakken. Deze toelating moet je dus apart regelen. Hoe dit moet is verschillend per universiteit en opleiding en hiervoor raden we je aan bij de opleiding van jouw keuze contact te zoeken. Heb je hier vragen over dan kun je contact opnemen met de studieadviseur.

Minor in het buitenland

Contactpersoon