Vrijstellingen aanvragen

Vrijstellingen aanvragen gaat via het “aanvraagforumulier vrijstellingen”. Met dit formulier ga je naar de huidige docent van het vak waar je vrijstelling voor wilt en neem je beschrijvingen mee van het vak wat je hebt behaald en ook bewijs dat je het vak hebt behaald. Wanneer de docent akkoord gaat, tekent deze het formulier en kun je het inleveren voor de examencommissie. De examencommissie zal vervolgens beoordelen of zij akkoord gaan met je verzoek. Zo ja, dan wordt dit automatisch in je overzicht in Osiris aangepast.