Wijziging vak

Wanneer er studievertraging is, kan het zijn dat het programma ondertussen wijzigt en er vakken veranderen. Dit kan inhoudelijk zijn, of alleen de naam of code veranderd. Elke verandering wordt vertaald naar overgangsregelingen. Hierin vindt je wat de veranderingen zijn en welke alternatieve eisen er gesteld worden.

  • Klik hier voor de Overgangsregelingen.
  • Mocht het niet duidelijk zijn voor je neem dan contact op met de studieadviseur.