Effectief Studeren

Leren leren

De belangrijkste elementen van actief leren. Je leert beter als je:

  • Regelmatig en intensief oefent 
  • Aandacht hebt voor wat je wilt leren 
  • Emotioneel betrokken bent

Deze factoren zijn belangrijk. Als je een nieuwe activiteit uitvoert ontwikkelen zich structuren in de hersenen. Dat gebeurt niet zomaar. Het zou niet goed zijn als de hersenen zich bij elke activiteit direct zouden aanpassen. Er is een selectiemechanisme. De hersenen passen zich vooral aan activiteiten die je regelmatig, intensief, met aandacht en emotie uitvoert, want dat zijn kennelijk de dingen die belangrijk voor je zijn. 
Effectief studeren doe je in een omgeving die voldoende stimulerende studiefactoren bevat. Deze factoren zijn o.a. beschreven door de Leidse studentenpsycholoog Van Loon.
Om te kunnen studeren heb je in ieder geval voldoende algemene studievaardigheden nodig. Je vind deze uitgebreid beschreven op de Studie-ondersteunings homepage van de Leidse Universiteit. Het is zeer de moeite dit eens door te nemen. Het gaat hier om zaken als studiegewoonten, studieplanning, oriënteren, lezen en bestuderen en studiemethoden als onderstrepen en uittreksels, samenvattingen en aantekeningen maken.
Op deze homepage vind je ook informatie, tips en checklists met betrekking tot planning en tijdsgebruik, spreken in het openbaar, schrijven en tentamenvoorbereiding.
De homepage kent ook een speciaal gedeelte voor eerste jaars studenten

Een grote hoeveelheid leerstof kan ontmoedigend zijn. Benader de stof gestructureerd:

  • Verken eerst de stof. Daarbij vorm je je een beeld van de structuur en de kwaliteit van het materiaal, de belangrijkste concepten en de samenhang met kennis die je al hebt. www.leren.nl/slimmer/actief_leren/verkennen.html 
  • Stel jezelf vragen over de leerstof. Aan de hand van deze vragen bestudeer je de relevante delen van de stof en verwerf je doelgericht bepaalde kennis en inzichten. Elke vraag is in feite een leerdoel. De vragen stimuleren je om actief na te denken, verbanden te ontdekken en kritisch en selectief te lezen. www.leren.nl/slimmer/actief_leren/vragen.html 
  • Studeer doelgericht. Lees de tekst per onderdeel, één-voor-één. Een onderdeel kan een hoofdstuk zijn, een grote paragraaf, een op zichzelf staand artikel of een webpagina. www.leren.nl/slimmer/actief_leren/lezen.html

Heb je het idee dat jouw manier van studeren voor verbetering vatbaar is, denk dan eens na over het volgen van een studieversnellingcursus! Dit is een echte doe-cursus waarbij aandacht wordt besteed aan uitstelgedrag, planningsvaardigheden en studietechnieken. Ga voor informatie over deze cursus langs bij de studieadviseur.