Studiebegeleiding

Wat kan de studieadviseur voor je doen.

Bij de studieadviseurs kun je terecht voor advies over persoonlijke en studiegerelateerde vragen en problemen. De studieadviseur kan doorverwijzen naar de studentenarts, studentenpsycholoog, studentendecaan, examencommissie of externe instanties.

Hieronder vind je een overzicht van de taken van de studieadviseur

Je kunt bij de studieadviseur terecht voor advies en bemiddeling bij:

 • Studiekeuzes en studiewisseling
 • Studieplanning
 • Studiefinanciering
 • Studievertraging
 • Situaties van overmacht en bijzondere omstandigheden
 • Verzoeken aan de Examencommissie
 • Contacten met docenten en afstudeerbegeleiders
 • Contacten met onderwijsadministratie en andere onderdelen van de faculteit of universiteit

Studieadviseurs verzorgen individuele coaching en begeleiding bij problemen met:

 • Motivatie
 • Discipline
 • Planning en tijdsbesteding
 • Studiekeuze
 • Afstuderen
 • Aanpassing aan het studentenleven
 • Aanpassing aan de Nederlandse taal en omstandigheden

Studieadviseurs adviseren bij:

Het gaan studeren aan een buitenlandse universiteit, bijvoorbeeld via een uitwisselingsprogramma

En ze verwijzen naar:

 • Medewerker internationalisering
 • Studentendecanen voor juridische en financiĆ«le zaken, loopbaanbegeleiding en studeren met een handicap
 • Studentenpsychologen voor studiekeuze of aanlegtesten, dyslexietesten, faalangst, hantering stress, depressie, familie- of relatieproblemen, training in sociale vaardigheden, assertiviteit en constructief denken
 • Studentenpastoraat voor levensbeschouwelijke problemen en rouwverwerking

Studieadviseurs moeten geraadpleegd worden bij:

Verzoeken om financiƫle ondersteuning bij studievertraging als gevolg van bijzondere omstandigheden, zoals:

 • ziekte, psychische problemen of relatieproblemen of bijzondere familieomstandigheden
 • het beoefenen van topsport
 • het doen van een bestuursjaar

Meld de bijzondere omstandigheden direct!