Hoorzitting en Beroep

Eind juli ontvang je een positief studieadvies of een voorgenomen negatief bindend studieadvies. Als je een voorgenomen negatief bindend studieadvies hebt gekregen, maar je vindt dit niet terecht, dan kun je je aanmelden voor een hoorzitting met de BSA commissie. Tijdens deze hoorzitting kun je toelichten waarom je volgens jou geen negatief bindend studieadvies zou moeten krijgen.  

De hoorzittingen betreffende het collegejaar 2021-2022 vinden plaats op 22 en 23 augustus 2022. Je moet je aanmelden voor deze hoorzitting. Dit kan van 10 tot 18 augustus 2022 23:59 uur via het aanmeldformulier. Op het aanmeldformulier vind je ook informatie over de procedure van de hoorzitting.

Als je je niet aangemeld hebt, kun je niet gehoord worden.

Nadat de BSA-commissie je heeft gehoord, krijg je binnen enkele dagen het definitieve bindend studieadvies van de decaan van jouw faculteit. Als je bezwaar door de BSA-commissie wordt erkend, dan ontvang je uitstel van het bindend studieavies. Als je een positief advies hebt ontvangen kun je je aanmelden voor het nieuwe collegejaar. Als je een negatief bindend studieadvies hebt ontvangen, kun je hiertegen in beroep bij het College van Beroep voor de Examens.

/* */