Formulieren

(Forms in English: choose English as your TU Delft website language)

Herkansing:

Vrijstelling:

Wijziging vakken:

Minor/study abroad:

  • Minor abroad: Formulier Aanvraag Goedkeuring Vrije Minor/Schakelminor op minors.tudelft.nl

 

Indien geen formulier beschikbaar: getekende brief met verzoek, voorzien van relevante documentatie en advies opleidingscoördinator / studieadviseur

Alle verzoeken: volledig, inclusief documentatie, indienen via de eigen examencommissie