Aanmelden voor tentamens

Aanmeldproces

Je meldt je vanaf 56 kalenderdagen tot 14 kalenderdagen voor de start van het desbetreffende tentamen aan. Hiermee reserveer je als het ware een plek in de tentamenzaal.

Aanmelden doe je als volgt:

  • Studenten melden zich aan via Osiris en controleren in Osiris of de aanmelding daadwerkelijk is gelukt.
  • Studenten die zich om een specifieke reden, zoals PhD'ers, niet kunnen aanmelden via Osiris kunnen zich registeren via ExamDesk@tudelft.nl.
  • Studenten nemen hun campuskaart, en geldig ID mee naar het tentamen.

Tentamenaanmelding controleren
Je kan zelf in Osiris controleren of je daadwerkelijk bent ingeschreven voor het tentamen. Ga naar het onderdeel ‘Inschrijven’ en vervolgens de tab ‘Overzicht inschrijvingen’. Hier vind je een overzicht van alle tentamens waar je voor bent ingeschreven. De surveillant controleert voorafgaand het tentamen of je bent ingeschreven aan de hand van je campuskaart. 

Afmelden
Tot 3 dagen voor het tentamen kun je je via Osiris afmelden. Hiermee maak je een plaats vrij voor iemand die op de wachtlijst staat. Als je dus weet dat je het tentamen niet zal maken, meld je af!

Te laat met aanmelden
Te laat? Dan kun je je nog vanaf 14 tot 3 dagen voor het tentamen na-aanmelden in Osiris. Je komt vervolgens op een wachtlijst in OSIRIS. Je plek op de wachtlijst in OSIRIS verloopt 3 dagen voor het tentamen als je dan nog niet geplaatst kan worden.

Ben je niet geplaatst of heb je je niet na-aangemeld via Osiris? Als laatste optie kun je op de tentamendag vanaf een kwartier voor aanvang van het tentamen tot aan de start van het tentamen je melden bij de surveillant. Je krijgt dan een half uur na aanvang van het tentamen in volgorde van melding bij de surveillant (hierbij wordt een nieuwe wachtlijst gemaakt) alsnog toegang tot de tentamenzaal voor zover er plaatsen en tentamenopgaven beschikbaar zijn. Het gemis van een half uur tentamentijd kan niet worden gecompenseerd.

Overmacht
Het kan natuurlijk zijn dat je echt een goede reden hebt waardoor je je niet op tijd kon aanmelden voor een tentamen. Een student, die zich wil beroepen op overmacht  kan een overmachtsverklaring aanvragen bij de examencommissie van de opleiding. Studenten met een verklaring van overmacht worden met voorrang geplaatst op de wachtlijst bij het ExamDesk.