E-mail

Wat is het?

Ben je bij de TU Delft geregistreerd, dan beschik je automatisch over een agenda, e-mailadres en de mogelijkheid om te mailen.

Hoe regel je het?

Log in op je werkplek met je NetID en wachtwoord. De TU heeft Outlook als standaard mail voor Windows en Apple. Voor Linux is het Thunderbird.

  • Alle TU Delft studenten krijgen van de TU Delft een e-mailadres in de vorm van naamgegevens@student.tudelft.nl, waarbij de naamgegevens een combinatie is van voorletters, voorvoegsels en achternaam: J.J.deGroot@student.tudelft.nl.
  • Dit adres is gekoppeld aan een zogenaamde mailbox, die een omvang heeft van 512 MB (=0,5 Gigabyte). Studenten krijgen 500Mbyte. Op de mailbox is een ‘fair use policy’ van toepassing. Verhoging van de mailquota ( groter 1Gbyte) kan worden aangevraagd bij het Servicepunt.
  • De TU Delft verstuurt ook formele communicatie over en rond je studie via dit mailadres. Het is dus belangrijk dat je je mail op dit adres regelmatig leest.
  • Je kunt je mailbox bereiken via diverse mailclients. Via een webclient maar ook via een lokale client bijvoorbeeld via het IMAP protocol.
  • Zolang jij bij de TU Delft studeert, blijft alle e-mail net als je persoonlijke data bewaard.
  • Als jij afstudeert zijn data en mail nog 90 dagen na de einddatum van het contract of de einddatum van de inschrijving toegankelijk via het NetID.
  • Na 90 dagen wordt het NetID automatisch afgesloten en is de data en de mail niet meer toegankelijk. De data en mail wordt verwijderd. Het is dus aan te raden je persoonlijke data en e-mail zelf op te slaan, bijvoorbeeld op een USB stick, en mee te nemen indien de relatie met de TU Delft verbroken gaat worden.