E-Service

Wat is het?

E-Service is een elektronisch loket binnen de TU Delft. Het loket geeft iedere gebruiker toegang tot de persoonsgegevens over de relatie met de TU Delft, over de wijze waarop deze gegevens gepubliceerd worden of hoe deze worden doorgegeven aan derde instanties. 

E-Service is tevens de plaats waar zaken betreffende het NetID kunnen worden geregeld. E-service is toegankelijk via https://e-service.tudelft.nl.

  • Studenten hebben met de TU Delft een relatie: een inschrijving voor een opleiding. Je kan meerdere inschrijvingen hebben. In E-service worden alle actieve inschrijvingen getoond.
  • Bij inschrijvingen wordt een status gegeven. Deze status geeft aan in welke fase de inschrijving is. De mogelijkheden zijn:
    • aanmelding, dat wil zeggen dat de persoon een verzoek tot inschrijving heeft gedaan
    • niet compleet, het inschrijfproces is bezig, er ontbreken nog gegevens, bijvoorbeeld het diploma van de vooropleiding of de betaling collegegeld.
    • compleet, dat wil zeggen dat deze inschrijving voltooid is.
  • Op E-service kun je jouw inschrijving niet wijzigen. Ga daarvoor naar Contact Centre ESA of naar Studielink.
  • Het mobiele telefoonnummer kan alleen aangepast worden wanneer je op de campus bent.