Software

De benodigde software is voor alle studenten te downloaden via de software portal, http://software.tudelft.nl. De pakketten die je kunt downloaden zijn specifiek gemaakt per faculteit en getest voor Windows 7 en 8. Per pakket staat vermeld voor welke versie van welk besturingssysteem de aangeboden pakketten geschikt zijn. Iedere student, ongeacht deelname aan het laptopproject, kan de software hier downloaden.

Software Klinische Technologie
Volg je de opleiding Klinische Technologie? Dan is de benodigde software deels te downloaden via de software portal en deels via de leverancier. Hieronder vind je een overzicht van de benodigde software en waar je die kunt krijgen.

Endnote
Ref. Manager
SPSS
MatLab
LabView
Maple
Origin   

Spartan*          https://www.wavefun.com/spartanstudent
NDPview**       http://www.hamamatsu.com/jp/en/U12388-01.html
CASK               http://www.caskanatomy.info/products/caskviewer/
Symbryo**        Nader in te vullen
Mevislab           http://www.mevislab.de/download/
ImageJ             http://imagej.nih.gov/ij/download.html

Autodesk (o.a. Maya, 3ds Max, Revit, AutoCAD, etc.): https://www.autodesk.com/education/

Rhino 5: https://www.rhino3d.com/download/rhino/5/latest/tudelft

Rhino 6: https://www.rhino3d.com/download/rhino/6/latest/tudelft

Microsoft Office 365: https://portal.office.com (alleen studenten en medewerkers***)

*  Unieke installatie code Spartan wordt t.z.t. verstrekt door O&S 3mE.
** Niet beschikbaar als Citrix client.

*** Verkrijgbaarheid afhankelijk van de soort aanstelling.

Alle software is ook beschikbaar via de dienst weblogin van de TU Delft (http://weblogin.tudelft.nl).

MS Office is niet via de downloadserver beschikbaar. Je kunt MS Office via de volgende kanalen verkrijgen (zowel student als medewerker):

  • https://www.surfspot.nl  (inloggen met NetID) kun je o.a. Office, Windows, virusscanners aanschaffen tegen prettige prijzen.