Weekrooster

Net als in het huidige programma krijgen vakken bepaalde dagdelen in de week toegewezen.

Hierdoor is, voordat het rooster beschikbaar is, al te bepalen of vakken wel of niet gelijktijdig gevolgd kunnen worden.

In het nieuwe Bachelorprogramma werken we met 5 slots in de week (zie schema).

Bij de vakinformatie is te zien in welk slot een vak valt. Ook in de inschalingstool zijn de slots voor de nieuwe vakken opgenomen.

Let op: Voor de ontwerpprojecten geldt dat we werken met twee groepen (een groep A en B), die ieder een eigen slot in de week hebben. Je volgt het vak dus in één van de twee slots. De opleiding deelt je in in een slot. Daarbij wordt rekening gehouden met je inschrijving voor/deelname aan parallel lopende vakken.