Honours Programme BSc

De faculteit Industrieel Ontwerpen van de TU Delft biedt een Honours Programme voor Bachelorstudenten. Studenten die méér aankunnen en die uitdaging als bron van motivatie zien kunnen dit programma volgen naast het reguliere studieprogramma. Het programma start aan het begin van het tweede studiejaar en eindigt aan het eind van het derde studiejaar.

In dit Honours Programme gaan inspirerende docenten met je aan de slag om een onderwerp verder uit te diepen als aanvulling op het reguliere IO programma. Dit houdt in dat bij vrijwel ieder knowledge vak (dat zijn niet de Design Projecten) in het tweede en derde jaar een extra Honours Module van 2,5 EC kan worden gevolgd. Je kan je eigen programma kan samenstellen, afgestemd op jouw interesses. Je bent geslaagd voor het Honours Programme Bachelor IO, als je genoeg Honours Modules bij IO (minimaal in totaal 15 EC) plus tenminste 5 EC uit het interfacultaire Honours Programme van de TU Delft hebt behaald. Je ontvangt dan een Honours Certificate bij je Bachelordiploma.  

Ben je eerstejaars student en denk je alle vakken van het eerste jaar succesvol af te ronden met een gemiddeld cijfer van 7,5 of hoger? Dan kun je je aanmelden voor een plek binnen het Honours Programme Bachelor.

De uiterste aanmelddatum is 1 juni 2023. Onder toelating en aanmelding wordt de aanmeldingsprocedure verder toegelicht.

Heb je vragen? Mail naar HPB-io@tudelft.nl.

Twijfel je of het HPB-programma bij je past? Maak dan een afspraak met een van de studieadviseurs.

Contact

Stuur een mail naar HPB-IO@tudelft.nl of studieadviseurs via studieadviseurs-io@tudelft.nl.

Disclaimer: Aan alle op deze website verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Tussentijdse wijzigingen voorbehouden.