BSc keuzevakken

In de bachelor zijn er twee reguliere momenten waarop je keuzevakken volgt, namelijk in je tweede studiejaar (semester 4) en in je derde studiejaar (semester 6). De contacttijd van deze keuzevakken vindt plaats binnen bepaalde tijdsloten, bestaande uit een ochtend en een middag. Per tijdslot kan je maximaal 1 keuzevak kiezen. Het weekrooster is als volgt:

Weekrooster

Meer informatie over de keuzevakken per semester vind je hieronder.

Naast de twee reguliere momenten zijn er ook tijdelijke keuzevakken, die worden aangeboden vanwege de overgang van het oude BSc curriculum, naar het nieuwe curriculum vanaf september 2021.

Studenten die in september 2020 of eerder zijn gestart, mogen aan enkele keuzevakken mogelijk niet meedoen. Dit omdat de inhoud van deze keuzevakken overlappen met vakken uit het oude BSc-programma.  Zie het kopje ‘Speciale keuzevakkeninformatie voor studenten van cohort 2020 en eerder’ voor meer informatie.

Keuzevakken in semester 4

In semester 4 zijn er in elk kwartaal twee tijdsloten (C & E) met keuzevakken. Deze keuzevakken zijn gekoppeld aan 4 verschillende thema’s: Organisation, Technology, Skills en People. Om aan je examenprogramma te voldoen, moet je één keuzevak in elk thema behaald hebben.

Let op: voor studenten die in september 2019 of eerder zijn gestart met IO, geldt dat je in je individuele examenprogramma terug kan vinden welke keuzevakken onderdeel zijn van je examenprogramma. Wanneer er ‘Elective’ in je examenprogramma staat (dus niet een specifieke thema elective zoals ‘Elective Technology’), dan kun je kiezen uit het keuzevakkenaanbod in Semester 4 en Semester 6.

Hieronder vind je een overzicht van de aangeboden keuzevakken in semester 4, inclusief of het groepswerk of individueel is en welke toetsvorm(en) het vak heeft. Wil je meer inhoudelijke informatie? Klik dan hier. Ook kun je de studiegids raadplegen, als je meer uitgebreide informatie zoekt over een keuzevak.

Keuzevakken in semester 6

In semester 6 zijn alle keuzevakken geroosterd in kwartaal 3 met drie verschillende tijdsloten (A, B & D). Om aan de eisen van het examenprogramma te voldoen, volg je drie keuzevakken uit dit aanbod van vakken in semester 6.

Let op: voor studenten die in september 2020 of eerder zijn gestart, geldt dat je in je individuele examenprogramma terug kan vinden hoeveel en welke keuzevakken onderdeel zijn van je examenprogramma. Wanneer er ‘Elective’ in je examenprogramma staat (dus niet een specifieke thema elective zoals ‘Elective Technology’), dan kun je kiezen uit het keuzevakkenaanbod in Semester 4 en Semester 6.

In principe kunnen alle semester 6-keuzevakken onderdeel uitmaken van je examenprogramma. Echter, rooster-technisch kun je slechts één keuzevak uit een slot kiezen. Hieronder vind je een overzicht van de aangeboden keuzevakken, inclusief of het groepswerk of individueel is en welke toetsvorm(en) het vak heeft. Wil je meer inhoudelijke informatie? Klik dan hier. Ook kun je de studiegids raadplegen, als je meer uitgebreide informatie zoekt over een keuzevak.

* Dit vak mag alleen gevolgd worden door studenten die het eerste studiejaar en DP3 succesvol hebben afgerond of door studenten van cohort 2020 en eerder die minimaal 60EC en 4 van de Design Projects uit het eerste en tweede jaar hebben behaald.
Er wordt geselecteerd op basis van motivatie i.v.m. beschikbaarheid plaatsen.
De motivatie kan worden gestuurd naar dd-io@tudelft.nl tot en met de eerste zondagavond van januari.

Speciale keuzevakkeninformatie voor studenten van cohort 2020 en eerder

Ben jij met je BSc gestart in september 2020 of eerder, dan geldt de volgende informatie ook voor jou:

  • IO2060-21 Elective I&E (Q3 slot C)

Sommige studenten van cohort 2020 en eerder hebben in hun individuele studieprogramma staan dat ze de Elective I&E (Interaction&Electronics) moeten doen. Dit vak werd alleen aangeboden in academisch jaar 2021/2022 en 2022/2023.Staat het vak in jouw examenprogramma en heb je het vak aan het eind van academisch jaar 2022/2023 niet behaald, stuur dan een email naar coe-ide@tudelft.nl.  

  • IOBES1 Elective Small

De faculteit biedt een elective small (2,5 EC) aan voor ingeschaalde studenten. Studenten met oneven gehaalde vakken in het huidige BSc curriculum kunnen namelijk met deze small elective tot een examenprogramma van 180 EC komen. De small elective kan in elk kwartaal gevolgd worden. Daarnaast wordt het vak zo gepland dat het te volgen is naast het vaste programma.
Let op: Een student kan maar 1 elective small onderdeel laten zijn van zijn of haar examenprogramma.

Heb je of ga je commissie doen bij Studievereniging ID, en heb je daar studiepunten (ID555x Project Organisation) voor gehaald of ga je die nog halen? Dan kun je daarmee ook de 2,5 EC elective small uit je examenprogramma opvullen. Mail naar spa-io@tudelft.nl om je punten voor de commissie op te laten nemen in jouw (verplichte) examenprogramma.

Het is ook toegestaan om in de plaats van de Elective Small van 2,5 EC een 2e- of 3e jaars BSc-IO-keuzevak van 5 EC te volgen.

 

  • Keuzevakken die je niet mag volgen vanwege inhoudelijke overlap

Sommige keuzevakken uit het nieuwe BSc programma hebben inhoudelijk zoveel overlap met vakken uit het oude BSc programma, dat je voor deze keuzevakken geen nieuwe EC punten kunt krijgen. Let dus goed op bij het maken van je keuze! De onderstaande lijst, geeft aan welke vakken inhoudelijke overlap hebben. Heb jij een vak van de onderstaande lijst behaald? Dan krijg je voor het bijbehorende keuzevak in de nieuwe BSc geen punten. Dit vak kan dus geen onderdeel zijn van je examenprogramma. 

In oude programma behaald:

Dan in nieuwe programma NIET doen:

SPI

Elective Organisation: IOB4-B1 Strategic Brand Management

Manufacturing & Design

Elective Technology: IOB4-T1 Materials & Manufacturing

Elective Mechatronics

Elective Technology: IOB4-T2 Mechatronics

Elective Design Visualisation

Elective Skills: IOB4-S1 Design Communication & Visualisation

Elective Towards Circular Product Design

Elective S6: IOB6-E1 Design for the Circular Economy

Elective Ontwerpdidactiek

Elective S6: IOB6-E10 Design Didactics

Aanmelden voor BSc keuzevakken

Het aanmelden voor BSc-keuzevakken werkt hetzelfde als het aanmelden voor de andere BSc vakken. Kijk hier voor meer informatie.