Stagecontract

UNL Stageovereenkomst 

Voor alle stages die starten na 1 januari 2023 is het binnen de TU Delft verplicht de door de UNL (Universiteiten van Nederland) opgestelde stageovereenkomst te gebruiken voor stages bij bedrijven/organisaties in Nederland. Voor stages in het buitenland gebruik je ook zoveel mogelijk deze stageovereenkomst.

Je IO stage kan niet starten voordat je UNL stageovereenkomst compleet is ingevuld,  is ondertekend door jou, de tekenbevoegde van je stagebedrijf en door de stagecoƶrdinator van de faculteit.

Het UNL contract met toelichting kun je onderin deze pagina vinden.
Voor ondertekening van het UNL contract hanteren we bij de faculteit IO de volgende stappen:

1. Meld je stage aan via Osiris Zaak voor inhoudelijke goedkeuring;
2. Deze Inhoudelijke goedkeuring krijg je per mail. Na inhoudelijke goedkeuring
     kun je de UNL stageovereenkomst samen met de begeleider van het stagebedrijf
     invullen en zelf ondertekenen;
3. Vervolgens zorg je voor ondertekening van de UNL overeenkomst door de 
    tekenbevoegde van je stagebedrijf/organisatie;
4. De door jou en stagebedrijf getekende UNL overeenkomst stuur je naar
    internshipoffice-io@tudelft.nl voor ondertekening door de TU Delft;
5. Hierna krijg je per mail officieel toestemming om te starten met je stage en krijg je het
    getekende contract retour. Deel de door alle partijen getekende UNL overeenkomst
    met je stagebedrijf.

De stageovereenkomst zal alleen worden gebruikt als je stage deel uitmaakt van jouw studieprogramma. Dit betekent dat TU Delft niet tekent voor een stage die je  naast je studieprogramma doet (extra curriculair).

Achtergrondinformatie UNL stageovereenkomst:
Zoals aangegeven in de  publicatie van de Universiteiten van Nederland  is de UNL stageovereenkomst tot stand gekomen na overleg tussen de Nederlandse universiteiten, studentorganisaties en het bedrijfsleven. De stageovereenkomst is gebaseerd op het Nederlandse recht en houdt rekening met sectorspecifieke afspraken die gelden voor het wetenschappelijk onderwijs. In de UNL-stageovereenkomst, worden de onafhankelijke onderwijspositie van de universiteit, de belangen van stagiair en de belangen van stagebedrijf gerespecteerd zodat alle partijen zich veilig kunnen voelen deze stageovereenkomst te tekenen zonder tussenkomst van (externe) juridische expertise.

Hieronder de links naar de door de UNL opgestelde stageovereenkomst en bijbehorende toelichting:

UNL stageovereenkomst NL_IO
UNL toelichting stageovereenkomst
UNL internship agreement ENG_IDE
UNL explanation internship agreement

Heb je na het lezen van alle informatie nog vragen over dit onderwerp, stuur dan een mail met je specifieke vraag en relevante gegevens (volledige naam, studentnummer, stagebedrijf, gewenste startdatum)  naar de stagecoƶrdinator van de faculteit IO.

 

Let op: een stagecontract is niet gelijk aan een afstudeercontract! Aan een stage worden andere eisen en verwachtingen gesteld dan aan een afstudeeropdracht.