Stagecontract

Ter bescherming van jezelf en het bedrijf is het belangrijk dat je een stage overeenkomst op stelt. Dit kan de model overeenkomst van de TU Delft zijn, maar het bedrijf kan ook een eigen overeenkomst gebruiken. De overeenkomst is zowel in het Nederlands als het Engels beschikbaar met bijhorende toelichting (ook in het Engels) . De overeenkomst wordt in tweevoud opgemaakt, een exemplaar voor het bedrijf en een exemplaar voor jezelf. De TU Delft is in deze geen partij en de stageco√∂rdinator zal ook geen contract tekenen.

Maak je gebruik van een contract van het bedrijf en zijn de voorwaarden je niet helemaal duidelijk neem dan contact op met Michelle Nahumury, 015-2783305.

Let op: een stagecontract is niet gelijk aan een afstudeercontract! Aan een stage worden andere eisen en verwachtingen gesteld dan aan een afstudeeropdracht. Zoek je een voorbeeldcontract voor jouw afstudeeropdracht? Kijk dan bij downloads op de Afstuderen pagina.

/* */