Borgen toetskwaliteit

Om de kwaliteit van tentamens en toetsen te waarborgen, evalueert de examencommissie de vakken eens in de drie jaar.

Procedure

De examencommissie heeft een procedure opgesteld waarin zij stap voor stap uit legt hoe de toetskwaliteit wordt beoordeeld. Daarnaast is er een format opgesteld voor een toetsmatrijs en voor de feedback van de examencommissie.

  • Waarom? Waarborgen en verbeteren van de kwaliteit van toetsing van alle vakken binnen de bachelor en master curricula, in lijn met de wet versterking besturing (WHW) en accreditatiestandaarden
  • Hoe? Op basis van de leerdoelen, aangeleverd toetsmateriaal en toetsmatrijs en met behulp van een gestandaardiseerd beoordelingsformulier stelt de examencommissie een oordeel op, inclusief terugkoppeling
  • Wat? Beoordeling van de toetskwaliteit van een vak als onderdeel van een systematische beoordelingscyclus van alle IO-vakken in drie jaar

Planning

Er is een overzicht beschikbaar waarin alle verplichte Bachelor en verplichte Mastervakken ingepland staan om beoordeeld te worden.

Mocht u na het doorlezen van de werkwijze en planning nog vragen hebben over het borgen van de toetskwaliteit, neem dan contact op met de examencommissie.