Diploma's en examens

De examencommissie is verantwoordelijk voor diploma's en examens. Deze pagina geeft een kort overzicht. Meer informatie is te vinden op de pagina over Onderwijsregelgeving.

Aanvragen examen, uitreiking diploma

Bachelorprogramma
Er zijn maandelijks examenzittingen.

De student wordt door de onderwijsadministratie voor het examen voorgedragen, als de onderwijsadministratie heeft vastgesteld dat de student aan alle verplichtingen voor het examen heeft voldaan.

Voor de volledige regeling wordt verwezen naar paragraaf 7 van de regelgeving (OER).

Er zijn jaarlijks twee ceremonies voor de diploma-uitreiking.

Masterprogrammaā€™s
De examenzitting vindt plaats op individuele basis, direct na de afstudeerpresentatie. De examinatoren hebben voorafgaand daaraan laten vaststellen, dat student heeft voldaan aan de exameneisen.

Voor de volledige regeling wordt verwezen naar sectie 7 van de regelgeving (TER).

De diploma-uitreiking vindt plaats direct na de afstudeerpresentatie en de examinering.

Cum laude

Bachelorprogramma
De examencommissie kent het predicaat cum laude toe als voldaan is aan de volgende voorwaarden:

  • Het naar studiepunten gewogen gemiddelde van de resultaten van de vakken ( zonder de vakken van de minor en het bacheloreindwerk) is ten minste 8,0
  • Het resultaat voor het bacheloreindwerk is ten minste 8,0
  • De studieduur is niet langer dan 3,5 jaar

Voor de volledige cum laude regeling (en eventuele overgangsregelingen) wordt verwezen naar paragraaf 8 van de regelgeving (RRvE).

Masterprogrammaā€™s
De examencommissie kent het predicaat cum laude toe als voldaan is aan de volgende voorwaarden:

  • Het naar studiepunten gewogen gemiddelde van de resultaten van de vakken (zonder het master eindwerk) is ten minste 8,0
  • Het resultaat voor het master eindwerk is ten minste 9,0
  • De studieduur is niet langer dan 2,5 jaar

Voor de volledige cum laude regeling (en eventuele overgangsregelingen) wordt verwezen naar paragraaf 8 van de regelgeving (RRvE).