Klachten, geschillen en beroep

Tegen een besluit van de examencommissie of een examinator staat gedurende zes weken beroep open bij het College van Beroep voor de Examens (CBE), Postbus 5, 2600 AA Delft. 

Lees 
hier meer over het indienen van een beroepschrift.

Een student die overweegt om een klacht of geschil voor te leggen, of om beroep of bezwaar aan te tekenen, adviseren we om contact op te nemen met één van de studieadviseurs. De studieadviseur geeft advies bij het formuleren van een klacht of geschil, of van een beroep of bezwaar.